God Jul Svenskfinland 2016

gj_rase16_650

Flera finlandssvenska pingstförsamlingar gör en extra social insats inför julen. Ofta genom att ordna en välgörenhetskonsert med insamling vars behållning sedan går till att uppmuntra t.ex. barnfamiljer i kommunen.  God Jul Sibbo var först ute med sin välgörenhetskonsert den 30.10 då Kristoffer Streng och Aija Wist sjöng i Betania i Sibbo. Insamlingen går till att […]

Snabb överblick: Read Scripture bibelanimering

rs_ani_650

Hur läser du Bibeln? Systematiskt studium med bibelkommentarer, olika översättningar och textanalys? Eller någon del här och där, något kapitel ibland? För den vanliga bibelläsaren är bibeln ibland svår att komma in i eftersom det är texter skrivna av olika författare i olika tider, land och sammanhang. Det skulle kanske inte skada med lite hjälp […]

Trender i Finlands kristna rörelser

oslut12_15_300

Den lutherska kyrkans senaste forskningsrapport ”Osallistuva luterilaisuus” innehåller bl.a. fakta om de olika kristna rörelserna i Finland och deras statistiska utveckling. Man har också frågat befolkningen olika frågor om tro och värderingar för att om möjligt kunna förstå vart lutherska kyrkan och övriga kyrkor är på väg och vilken plats de har i finländarnas liv. Bokens åtta kapitel handlar […]

Gemensamma frikyrkliga pastorsdagar på Torppa

tor_kur_300

Varje frikyrkosamfund har årligen sina egna ledar & nätverksdagar. Med några års mellanrum ordnas gemensamma pastorsdagar som för samman pastorer och ledare från pingst-, baptist-, missions- och metodistkyrkan. Senast träffades man år 2013. Nu är det dags igen. Pastorerna (om möjligt med maka/make) kommer att samlas på Torppa kursgård i Tammerfors 22-25 november 2016. Inbjudna gäster […]

Reformationen fortsätter

refor_upps_16_400

En del menar att reformationen är över och andra menar att den behöver fortsätta. Anders Gerdmar menar att det behövs ett återuppväckande av apostolisk kristendom i Europa. Därför inbjuder han och Skandinavisk Teologisk Högskolas Ledarinstitut till en re-formatorisk konferens i Uppsala 1-4 november 2016. Så här skriver man på konferensens webbsida: Europa, reformationens vagga, är nu hotad […]

21 tidningar till priset av en

skri_web_600

Nu kan du läsa 21 tidskrifter till priset av en! Webbtjänsten Skriftly för tidskrifter i Svenskfinland lanserades under våren 2016 med 13 tidningar i paketet. Skriftly samlar i oktober 2016 21 finlandssvenska tidskrifter inom samma portal och prenumeranten får tillgång till alla för det facila priset 4,99 €/mån. Från början var tanken är att det skulle bli fler […]

24e Världspingstkonferensen i Sao Paulo

24pwc_2016

Vart tredje år arrangeras Världspingstkonferensen någonstans i världen. I år samlas man i Sao Paulo, Brasilien, den 7-10 september. I Sydamerika finns det miljoner med pingstvänner, bara i Brasilien finns det ca 24 miljoner pentekostala kristna (uppgifter från 2006). Så att ha konferensen i Brasilien är ganska naturligt. Talare och deltagare kommer från alla världens […]

Bibelsamtal för din hemgrupp

bibsamt_molk16_650

För dig som leder en hemgrupp, bönegrupp, eller vad du kallar det, har Christian Mölk skrivit en bok som kan bli till stor hjälp. Christian Mölk upptäckte att det inte finns så många böcker (på svenska) som ger en samlad överblick av de viktigaste ämnena i Bibeln. I boken ”Bibelsamtal för din hemgrupp” har han […]

Lär dig mer teologi – nästan gratis

tdh16_650

I södra Finland och även i Österbotten är det denna höst igen möjligt att läsa och lära sig teologi tillsammans med andra. Det nya för i höst är att det är möjligt att delta i närstudieträffarna (föreläsningarna) för en närmast symbolisk summa. För endast 25 € får du delta i sex dagar (fördelat på tre […]

Frikyrkan flyttar till stan och blir mångkulturell

frikkart16_300

En mycket intressant och omfattande studie av utvecklingen inom frikyrkan i Sverige har presenterats av Øyvind Tholvsen. Rapporten omfattar åren 2000-2015 och visar på stora förändringar. Det totala antalet medlemmar minskade i början av perioden, men minskningen har stannat av. Små landsortsförsamlingar läggs ner eller slås ihop, medan nya församlingar grundas särskilt i större städer. […]

Nyhemsveckan 17-26.6 – webbsändningar

nhem16_web_650

Pingstfolk från Sverige samlas under en dryg vecka 17-26.6.2016 till Nyhemsveckan i Mullsjö – som man gjort varje år i 100 år. Sedan 2009 samlas man i för ändamålet byggda Nyhemshallen. Dagarna är späckade med program för alla åldrar och typer. Bön, bibelstudium, konserter, party… Nyhemsveckan sänder en hel del av samlingarna direkt över webben så […]

Teologikurser i Sibbo/Ekenäs och Vasa 2016/17

tdh16_650

När hösten kommer väntar en spännande möjlighet att fördjupa och förnya sig. Teologiska Distanshögskolan (TDH) fortsätter med kurser som har närstudieträffar i Sibbo/Ekenäs och i Vasa. TDH är ett samarbete mellan Örebro Teologiska Högskola, Fria Kristliga folkhögskolan och tre frikyrkosamfund i Svenskfinland. TDH 2016/17 i södra Finland Kursen ”Teologi i GT och NT, del II” arrangeras med tre närstudieträffar och […]

Sommarkonferensen på Åland – kort och gott

somkonf16_lorkv_800

Sommarkonferensen på Åland 9-12.6 som arrangerades av Finlands svenska Pingst och Missionskyrkan i Finland var en trevlig tillställning. Det märktes att pingstvänner och ”missionare” känner varandra rätt bra och har mycket samarbete på flera håll. Teologiskt och kulturmässigt är det inte heller så stora skillnader så att det stör. De gästande talarna breddade också perspektivet. […]

Läger på Vassor lägergård och på Svedja i Jakobstad

vas_lag16_300

På Vassor lägergård ca 25 km nordöst om Vasa ordnar arrangörsförsamlingarna ett flertal läger denna sommar. På föreningens webbsidor hittar du följande information: 6-8 juni Vassor wild kids I För de som är födda 2007-2009. Lägeravgift: 50€ 14-17 juni Vassor wild kids II För de som är födda 2005-2006. Lägeravgift: 60€ 20-23 juni Fångarna på Vassor För de som är födda […]

Barnläger och familjeläger i Nyland

barnlag16_980

Några församlingar i Nyland ordnar ett barnläger på lägergården Sjömansro i Lappvik (väster om Ekenäs) 27-30 juni. Barnlägret är till för 7-12-åringar och ledarna kommer från pingst- och missionsförsamlingarna i Sibbo och Borgå, samt Betesda Church i Raseborg i samarbete med FMU. Anmälan till http://www.fmu.nu senast 27.5. Genast efter barnlägret startar familjelägret med samma arrangörer. Presenteras […]

Sommarkonferensen på Åland – programmet

balthall_somkonf16_650

Här kommer programmet för Sommarkonferensen 9-12 juni 2016 i Mariehamn på Åland. Parallellt med samlingarna för vuxna pågår samlingar för barn resp tonåringar. Notera att konferensplatsen är Ytternäs skola för seminarier, mat och logi och Baltic-hallen för de stora mötena. Temasamlingar på lördag kl. 14 och 16 går i repris så att man kan delta i två olika […]

Azusa Street-väckelsen 110 år och fortsätter

az_str_650

Den 9 april 1906 bröt Azusa Street-väckelsen ut i Los Angeles och det som började då fortsätter idag 110 år senare i hela världen. Den svarte pastorn, William J Seymour, kunde nog inte ana hur långt väckelsen skulle nå. Idag räknas pingstvännerna i flera hundra miljoner globalt – med den största tillväxten i Afrika och Asien. Den […]

Israel-temahelg i Raseborg

gorlen_ras16

Betel i Karis och Betesda Church i Ekenäs arrangerar en temahelg 15-17.4.2016 om Israel i frälsningshistorien. Gästtalare är Göran Lennartsson, pastor och teolog som fokuserat mycket på just den här sidan av Bibelns budskap. Så här presenterar arrangörerna temahelgen på sin Facebook event-sida: På Bibelns första sidor kan vi läsa om hur den fantastiska tillvaro […]

Nio dagar i Jerusalem – påsken förklarad

pask16_as_vid_300

I en serie på nio avsnitt (ett per dag) förklaras de viktigaste händelserna i Jerusalem i samband med Jesu lidande och död för snart 2000 år sedan. Siewert Öholm och teologen Anders Sjöberg har producerat en nio-delad serie under temat ”Påsk i Jerusalem”. På plats i Betania, på Oljeberget, i Jerusalem berättar Anders Sjöberg om […]

Sommarkonferensen på Åland – boka nu!

somkonf16_flag

Sommarkonferensen hålls 9-12 juni på Ytternäs skola i Mariehamn. De finlandssvenska pingstförsamlingarna ordnar konferensen tillsammans med Missionskyrkan i Finland. Det börjar finnas lite mer information på sommarkonferensens webbsidor och Facebook. Eftersom vi talar om Åland så är det viktigt att planera resan och boendet NU. Åland erbjuder många alternativ för boende. Gemensamt för dem alla är att man bör vara […]