Lär dig mer teologi – nästan gratis

tdh16_650

I södra Finland och även i Österbotten är det denna höst igen möjligt att läsa och lära sig teologi tillsammans med andra. Det nya för i höst är att det är möjligt att delta i närstudieträffarna (föreläsningarna) för en närmast symbolisk summa. För endast 25 € får du delta i sex dagar (fördelat på tre […]

Frikyrkan flyttar till stan och blir mångkulturell

frikkart16_300

En mycket intressant och omfattande studie av utvecklingen inom frikyrkan i Sverige har presenterats av Øyvind Tholvsen. Rapporten omfattar åren 2000-2015 och visar på stora förändringar. Det totala antalet medlemmar minskade i början av perioden, men minskningen har stannat av. Små landsortsförsamlingar läggs ner eller slås ihop, medan nya församlingar grundas särskilt i större städer. […]

Nyhemsveckan 17-26.6 – webbsändningar

nhem16_web_650

Pingstfolk från Sverige samlas under en dryg vecka 17-26.6.2016 till Nyhemsveckan i Mullsjö – som man gjort varje år i 100 år. Sedan 2009 samlas man i för ändamålet byggda Nyhemshallen. Dagarna är späckade med program för alla åldrar och typer. Bön, bibelstudium, konserter, party… Nyhemsveckan sänder en hel del av samlingarna direkt över webben så […]

Teologikurser i Sibbo/Ekenäs och Vasa 2016/17

tdh16_650

När hösten kommer väntar en spännande möjlighet att fördjupa och förnya sig. Teologiska Distanshögskolan (TDH) fortsätter med kurser som har närstudieträffar i Sibbo/Ekenäs och i Vasa. TDH är ett samarbete mellan Örebro Teologiska Högskola, Fria Kristliga folkhögskolan och tre frikyrkosamfund i Svenskfinland. TDH 2016/17 i södra Finland Kursen ”Teologi i GT och NT, del II” arrangeras med tre närstudieträffar och […]

Sommarkonferensen på Åland – kort och gott

somkonf16_lorkv_800

Sommarkonferensen på Åland 9-12.6 som arrangerades av Finlands svenska Pingst och Missionskyrkan i Finland var en trevlig tillställning. Det märktes att pingstvänner och ”missionare” känner varandra rätt bra och har mycket samarbete på flera håll. Teologiskt och kulturmässigt är det inte heller så stora skillnader så att det stör. De gästande talarna breddade också perspektivet. […]

Läger på Vassor lägergård och på Svedja i Jakobstad

vas_lag16_300

På Vassor lägergård ca 25 km nordöst om Vasa ordnar arrangörsförsamlingarna ett flertal läger denna sommar. På föreningens webbsidor hittar du följande information: 6-8 juni Vassor wild kids I För de som är födda 2007-2009. Lägeravgift: 50€ 14-17 juni Vassor wild kids II För de som är födda 2005-2006. Lägeravgift: 60€ 20-23 juni Fångarna på Vassor För de som är födda […]

Barnläger och familjeläger i Nyland

barnlag16_980

Några församlingar i Nyland ordnar ett barnläger på lägergården Sjömansro i Lappvik (väster om Ekenäs) 27-30 juni. Barnlägret är till för 7-12-åringar och ledarna kommer från pingst- och missionsförsamlingarna i Sibbo och Borgå, samt Betesda Church i Raseborg i samarbete med FMU. Anmälan till http://www.fmu.nu senast 27.5. Genast efter barnlägret startar familjelägret med samma arrangörer. Presenteras […]

Sommarkonferensen på Åland – programmet

balthall_somkonf16_650

Här kommer programmet för Sommarkonferensen 9-12 juni 2016 i Mariehamn på Åland. Parallellt med samlingarna för vuxna pågår samlingar för barn resp tonåringar. Notera att konferensplatsen är Ytternäs skola för seminarier, mat och logi och Baltic-hallen för de stora mötena. Temasamlingar på lördag kl. 14 och 16 går i repris så att man kan delta i två olika […]

Azusa Street-väckelsen 110 år och fortsätter

az_str_650

Den 9 april 1906 bröt Azusa Street-väckelsen ut i Los Angeles och det som började då fortsätter idag 110 år senare i hela världen. Den svarte pastorn, William J Seymour, kunde nog inte ana hur långt väckelsen skulle nå. Idag räknas pingstvännerna i flera hundra miljoner globalt – med den största tillväxten i Afrika och Asien. Den […]

Israel-temahelg i Raseborg

gorlen_ras16

Betel i Karis och Betesda Church i Ekenäs arrangerar en temahelg 15-17.4.2016 om Israel i frälsningshistorien. Gästtalare är Göran Lennartsson, pastor och teolog som fokuserat mycket på just den här sidan av Bibelns budskap. Så här presenterar arrangörerna temahelgen på sin Facebook event-sida: På Bibelns första sidor kan vi läsa om hur den fantastiska tillvaro […]

Nio dagar i Jerusalem – påsken förklarad

pask16_as_vid_300

I en serie på nio avsnitt (ett per dag) förklaras de viktigaste händelserna i Jerusalem i samband med Jesu lidande och död för snart 2000 år sedan. Siewert Öholm och teologen Anders Sjöberg har producerat en nio-delad serie under temat ”Påsk i Jerusalem”. På plats i Betania, på Oljeberget, i Jerusalem berättar Anders Sjöberg om […]

Sommarkonferensen på Åland – boka nu!

somkonf16_flag

Sommarkonferensen hålls 9-12 juni på Ytternäs skola i Mariehamn. De finlandssvenska pingstförsamlingarna ordnar konferensen tillsammans med Missionskyrkan i Finland. Det börjar finnas lite mer information på sommarkonferensens webbsidor och Facebook. Eftersom vi talar om Åland så är det viktigt att planera resan och boendet NU. Åland erbjuder många alternativ för boende. Gemensamt för dem alla är att man bör vara […]

FSP: Helhetssyn i församlingsbygget

fsp_cgs_600

Carl-Gustav Severin undervisar på FSP Ledardagar. Börjar med att uppmuntra till framtidstro, det finns stora möjligheter i församlingarna. Viktigt att vi vet vem vi är och vart vi är på väg. Viktigt också med helhetssyn – inse att vi inte är ensamma. I församlingen behöver vi de ”vanliga människorna” som ger sin tid och kraft för […]

FSP: Att träna och coacha ledare till lärjungaskap

IMG_0447

Anders Olin berättar om sin väg som troende, hur han läst och lärt av Jesus. Jesus fokuserade på fyra saker : gjorde under och tecken, undervisade, bad och tränade lärjungar. Det ledde till att från 11-12 lärjungar räknas nu de kristna till 2 miljarder. Men 70-80 % av evangelikala kyrkor idag minskar i antal i […]

FSP: Ledarskap = att betjäna sin bygd

IMG_0433

Kenneth Witick berättar om sina personliga erfarenhet av församlingsledarskap, om hur Gud visat honom om vikten att leva för Gud och människorna så att någon vill lyssna. Fyra av buden talar om relationen till Gud, resten talar om relationen till din nästa. Vi kan vara upptagna med lärofrågor och försumma våra relationer och det visar […]

FSP: Ledarskap i församlingen

IMG_0430

Stefan Sigfrids inleder FSP sessionen om teologin kring ledarskap i församlingen. Så här definierar man i Sionförsamlingen i Vasa vad en ledare är: En ledare i den relationsbaserade församlingen är en mogen kristen karaktär som med sitt liv ger ett exempel som andra kan efterfölja. Paulus: Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. 1 […]

FSP: Lärdomar från mångkulturell verksamhet

IMG_0427

Fredrik Martin berättade på FSP Ledardagar om hur man i Raseborg fått ta emot många flyktingar och hur församlingen engagerat sig. Församlingen har fått hjälp av arabisktalande pastorer från Israel och fått se hur flera tagit emot frälsningen och börjat följa Jesus. Kontakten med de här pastorerna fortsatte sedan över Facebook och skype. En frimodig undervisning […]

FSP: Vår teologi gällande flyktingar och invandrare

IMG_0422

Patrik Hellström inledde FSP Ledardagar med att tala om den unika situation som vi nu befinner oss i pga flyktingkrisen i Mellanöstern och hur den påverkar Europa och Finland. Under 2015 kom 32.000 flyktingar och i år kan det komma ännu fler. Vår stora fråga är hur kyrkan ska respondera på den aktuella situationen. Vi ska […]

FSP Symposium – om nätverkande i samfund

fsp_stef_600

Under våren fortsätter samtalen om ökat nätverkande i de finlandssvenska pingstförsamlingarna. Det arrangerades regionala symposium i Borgå och Ekenäs 7-8 mars för att dels presentera resonemanget för intresserade församlingsmedlemmar och ledare och dels ge tillfälle till frågor och kommentarer. I Borgå samlades ett tjugotal personer för att höra vad FSP:s nationella ledare Stefan Sigfrids hade att […]

13 tidningar till priset av en

skri_web_600

Nu kan du läsa 13 tidskrifter till priset av en! En ny webbtjänst för tidskrifter i Svenskfinland har lanserats. Skriftly samlar för närvarande 13 finlandssvenska tidskrifter inom samma portal och prenumeranten får tillgång till alla för det facila priset 4,99 €/mån. Tanken är att det över tid ska bli ännu fler tidningar i paketet. Du […]

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.